Η εταιρεία

Ακεραιότητα
Συνέπεια

Έννοιες ταυτόσημες με τους κώδικες δεοντολογίας της εταιρίας μας, οι οποίες αποτελούν τις βασικές αξίες της οργανωτικής μας κουλτούρας.

Η εταιρία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην καθημερινή σφυρηλάτηση των σχέσεων με τους πελάτες της, η οποία διακρίνεται στην συνέπεια και στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Η φιλοσοφία αυτή, χαρακτηρίζει όλο το ανθρώπινο δυναμικό της και περικλείεται στην φράση “Συνεπής σε ότι πει”. Μήνυμα που φέρει η εταιρία σε κάθε συμβόλαιο, σε κάθε της υπογραφή.

τσιμογιάννης δυναμική
τσιμογιάννης δυναμική

Τεχνογνωσία

Πυρήνας της “ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ” είναι το εξειδικευμένο ανθρώπινο κεφάλαιο της, το οποίο μετουσιώνει το όραμα και τις αξίες της εταιρίας, καθορίζοντας παράλληλα τον βαθμό που η εταιρία λειτουργεί με δημιουργικό και υπεύθυνο τρόπο.

Δωδώνης 77
Ιωάννινα, Τ.Κ. 45221
Δευτέρα-Παρασκευή:
9:30-14:30 & 18:00-21:00
Σάββατο 9:30-14:30

+30 2651406019

info@tsimogiannisdynamiki.gr