Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου Εφαρμογής

Ως εταιρεία δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία της ιδιωτικής ζωής  του χρήστη. Για αυτό οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, ενδέχεται να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε παρεχόμενες από εσάς πληροφορίες.  Θα θέλαμε να σας εξηγήσουμε πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, αποθηκεύουμε και μοιραζόμαστε αυτές τις πληροφορίες, όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας και πώς σας παρέχουμε πρόσβαση, ενημερώσεις, ελέγχους και προστατεύουμε αυτές τις πληροφορίες. Συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το παρακάτω κείμενο κι αν χρειαστεί, να ακολουθήσετε τις οδηγίες για να κάνετε την σωστή επιλογή για εσάς.

Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες

Όταν παρέχουμε υπηρεσίες, ενδέχεται να συλλέξουμε, αποθηκεύσουμε και χρησιμοποιήσουμε τις ακόλουθες πληροφορίες που σχετίζονται με εσάς. Εάν δεν παρέχετε τις σχετικές πληροφορίες, ίσως δεν θα μπορείτε να εγγραφείτε ως χρήστες ή δεν θα μπορείτε να απολαύσετε κάποιες από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.

Πληροφορίες που μας παρέχετε

Οι σχετικές προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχονται κατά την εγγραφή του λογαριασμού σας ή τη χρήση των υπηρεσιών μας, όπως αριθμός τηλεφώνου, email κλπ.

Οι πληροφορίες που παρέχετε σε άλλα μέρη μέσω των υπηρεσιών μας και οι πληροφορίες που αποθηκεύονται όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.

Τρίτα μέρη που μοιράζονται τις πληροφορίες σας

 Άλλα μέρη χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας για να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την κοινοποίηση της δραστηριότητα σας (sharing).

Συλλογή πληροφοριών από εμάς

Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, μπορούμε να συλλέξουμε τις ακόλουθες πληροφορίες:

1. Πληροφορίες καταγραφής, που σημαίνει ότι όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, το σύστημα μπορεί να συλλέγει αυτόματα τεχνικές πληροφορίες μέσω cookies, web beacon ή άλλων μέσων. Σε αυτές τις πληροφορίες περιλαμβάνονται:

– Πληροφορίες συσκευής ή λογισμικού, όπως οι πληροφορίες διαμόρφωσης που παρέχονται από το κινητό σας τηλέφωνο, τον browser σας ή άλλα προγράμματα που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στις υπηρεσίες μας.

– Η IP διεύθυνση σας καθώς και η έκδοση και το αναγνωριστικό του κινητού σας τηλεφώνου.

2. Πληροφορίες τοποθεσίας που είναι πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία σας όταν ενεργοποιείτε την αντίστοιχη ρύθμιση στο κινητό σας τηλέφωνο και χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, οι οποίες σχετίζονται με την τοποθεσία. Σε αυτές τις πληροφορίες περιλαμβάνονται:

– Οι πληροφορίες γεωγραφικής σας θέσης που συλλέγονται από το GPS ή το WiFi, όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας με κινητά τηλέφωνα που διαθέτουν λειτουργία τοποθεσίας.

– Μπορείτε να διακόψετε τη συλλογή της τοποθεσίας σας απενεργοποιώντας τη λειτουργία τοποθεσίας.

Πώς ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέξαμε κατά τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών μας για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για τη διατήρηση του υψηλού επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων από την εταιρεία μας, υπηρεσιών.
 • Για υπηρεσίες πιστοποίησης ταυτότητας, εξυπηρέτησης πελατών, ασφάλειας, αρχειοθέτησης και για δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των προϊόντων και των υπηρεσιών που σας παρέχουμε.
 • Για το σχεδιασμό νέων υπηρεσιών και βελτίωση των ήδη υπαρχουσών.
 • Για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών μας από εσάς, έτσι ώστε να ανταποκριθούμε στις εξατομικευμένες ανάγκες σας, όπως είναι οι ρυθμίσεις γλώσσας, ρυθμίσεις τοποθεσίας, εξατομικευμένες υπηρεσίες βοήθειας και οδηγίες.
  Για πιστοποίηση του λογισμικού ή για διαχείριση των αναβαθμίσεων του λογισμικού.
 • Για τη συμμετοχή σας σε έρευνες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
 • Για την παροχή σε εσάς μιας καλύτερης εμπειρίας, βοηθώντας μας παράλληλα να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας ή για άλλους σκοπούς στους οποίους συμφωνείτε, πάντοτε σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Για αυτόν τον σκοπό μπορούμε να κάνουμε χρήση υπηρεσίας συλλογής πληροφοριών για την δεξαμενή των πληροφοριών μας ή για πιο εξατομικευμένους λόγους, για τις υπόλοιπες υπηρεσίες μας. Για παράδειγμα, οι πληροφορίες που συλλέγουμε όταν χρησιμοποιείτε μία από τις υπηρεσίες μας μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια άλλη υπηρεσία για να σας παρέχουν εξατομικευμένο περιεχόμενο, για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

Εάν παρέχουμε την επιλογή στη εκάστοτε υπηρεσία, μπορείτε, εφόσον το επιθυμείτε, να μας εξουσιοδοτήσετε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που παρέχονται και αποθηκεύονται από αυτήν την υπηρεσία για τις υπόλοιπες υπηρεσίες μας.

Πώς αποκτάτε πρόσβαση και ελέγχετε τα προσωπικά σας στοιχεία

Θα πράξουμε κάθε απαραίτητη ενέργεια προκειμένου να λάβουμε τα κατάλληλα τεχνικά μέσα για να διασφαλίσουμε ότι μπορείτε να έχετε πρόσβαση, να ενημερώνετε και να διορθώνετε τα δικά σας στοιχεία εγγραφής ή να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας για την παροχή άλλων προσωπικών πληροφοριών. Κατά την πρόσβαση, ενημέρωση, διόρθωση και διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας για την προστασία του λογαριασμού σας.

Ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες

Εμείς και οι συνεργάτες μας δεν μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία με τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Σημείωση: Εάν εμείς ή οι συνεργάτες μας μοιραστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία με οποιοδήποτε από τα παρακάτω τρίτα μέρη, θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι αυτά τα τρίτα μέρη συμμορφώνονται με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και θα λάβουμε και άλλα κατάλληλα μέτρα εμπιστευτικότητας και ασφάλειας.

 • Καθώς η επιχείρησή μας συνεχίζει να εξελίσσεται, εμείς και οι συνεργάτες μας ενδέχεται να πραγματοποιήσουμε συγχωνεύσεις, εξαγορές, μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων ή παρόμοιες συναλλαγές και τα προσωπικά σας στοιχεία μπορεί να μεταφερθούν στο πλαίσιο τέτοιων συναλλαγών. Θα σας ενημερώσουμε προτού γίνει οποιαδήποτε μεταφορά.
 • Εμείς ή οι συνεργάτες μας μπορεί να διατηρούμε, αποθηκεύουμε ή αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για τους ακόλουθους σκοπούς:
 • Για συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.
 • Για συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις ή άλλες νομικές διαδικασίες.
 • Για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών.
 • Προκειμένου να συμμορφωθούμε με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς για να διαφυλάξουμε το δημόσιο συμφέρον, να προστατέψουμε τους πελάτες μας, τις εταιρίες του ομίλου μας, άλλους χρήστες, υπαλλήλους ή τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα μας.

Ασφάλεια των πληροφοριών

Διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο εντός του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και εντός του χρονικού διαστήματος που απαιτείται από τους νόμους και τους κανονισμούς.

Χρησιμοποιούμε μια ποικιλία τεχνολογιών και διαδικασιών ασφαλείας για την αποτροπή της απώλειας πληροφοριών, της ακατάλληλης χρήσης τους, της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή της αποκάλυψης τους. Για παράδειγμα, σε ορισμένες υπηρεσίες, θα χρησιμοποιήσουμε τεχνολογία κρυπτογράφησης (π.χ. SSL) για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών.

Ωστόσο, λόγω των τεχνικών περιορισμών και της ύπαρξης ποικίλων κακόβουλων μέσων στο Internet, ακόμη και αν πράξουμε κάθε αναγκαία ενέργεια για να ενισχύσουμε τα μέτρα ασφαλείας, είναι αδύνατο να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες είναι 100% ασφαλείς. Επίσης, πρέπει να γνωρίζετε ότι τα συστήματα και τα δίκτυα επικοινωνιών που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στις υπηρεσίες μας, είναι πιθανόν να είναι προβληματικά εξαιτίας παραγόντων πέρα από το πεδίο ελέγχου μας.

Οι πληροφορίες που μοιράζεστε

Η υπηρεσία μας σας επιτρέπει να μοιράζεστε τις πληροφορίες σας με το κοινωνικό σας δίκτυο και με όλους τους χρήστες που χρησιμοποιούν την υπηρεσία. Για παράδειγμα, μπορείτε να μοιράζεστε πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας στις υπηρεσίες μας, έτσι ώστε οι φίλοι σας να μπορούν να μοιράζονται την ίδια συσκευή και να χρησιμοποιούν δεδομένα τοποθεσίας και πληροφορίες καταγραφής που σχετίζονται με τις πληροφορίες που μοιραστήκατε. Άλλοι χρήστες που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας μπορούν επίσης να μοιράζονται πληροφορίες σχετικά με εσάς (συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων τοποθεσίας και των αρχείων καταγραφής).

Επομένως, να είστε πολύ προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας για να μοιραστείτε, να δημοσιεύσετε και να ανταλλάξετε πληροφορίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις απορρήτου των υπηρεσιών μας για να ελέγξετε το εύρος των χρηστών που έχουν το δικαίωμα να δουν τις πληροφορίες που μοιράζετε. Εάν επιθυμείτε να αφαιρέσετε τις πληροφορίες σας από τις υπηρεσίες μας, παρακαλούμε να λειτουργήσετε με τρόπο που συμμορφώνεται με τους ειδικούς όρους παροχής υπηρεσιών.

Μοιράζεστε ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία

Ορισμένες προσωπικές πληροφορίες ενδέχεται να θεωρούνται ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες λόγω της ιδιαιτερότητάς τους, όπως η εθνική προέλευση, οι θρησκευτικές και πολιτικές πεποιθήσεις και οι ιατρικές πληροφορίες. Σε σύγκριση με άλλες προσωπικές πληροφορίες, οι ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες υπόκεινται σε αυστηρότερη προστασία.

Να έχετε υπόψη σας ότι τα προσωπικά σας στοιχεία ενδέχεται να αποκαλυφθούν όταν παρέχετε, ανεβάζετε ή δημοσιεύετε περιεχόμενο και πληροφορίες (όπως κοινή χρήση της συσκευής σας) όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας. Πρέπει να είστε προσεκτικοί σχετικά με την αποκάλυψη των προσωπικών σας πληροφοριών όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.

Επίσης, δηλώνετε ότι συμφωνείτε να αντιμετωπίζετε τα ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τους σκοπούς και τον τρόπο που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Πώς ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες

Εμείς ή οι εξωτερικοί μας συνεργάτες ενδέχεται να συλλέγουμε και να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας μέσω cookies και web beacon και να αποθηκεύουμε αυτές τις πληροφορίες ως πληροφορίες καταγραφής.

Χρησιμοποιούμε τα δικά μας cookies και web beacons για να σας παρέχουμε μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία και υπηρεσία για τις εξής περιπτώσεις :

 • Για απομνημόνευση της ταυτότητάς σας. Για παράδειγμα, τα cookies και τα web beacons μας βοηθούν να σας αναγνωρίσουμε ως εγγεγραμμένο χρήστη ή για να αποθηκεύσετε τις προτιμήσεις σας ή για άλλες πληροφορίες σχετικά με εσάς.
 • Για την ανάλυση της χρήσης των υπηρεσιών σας. Για παράδειγμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies και web beacons για να δούμε τι δραστηριότητες χρησιμοποιείτε για την εκτέλεση των υπηρεσιών μας.

Ενδέχεται να σας στείλουμε email και πληροφορίες

Email και προώθηση πληροφοριών

Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για την αποστολή email, ειδήσεων ή για την προώθηση ειδοποιήσεων στη συσκευή σας. Εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε αυτές τις πληροφορίες, μπορείτε, ακολουθώντας τις αντίστοιχες οδηγίες, να καταργήσετε την εγγραφή σας.

Ανακοινώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες

Ενδέχεται να εκδώσουμε μια ανακοίνωση σχετικά με την αντίστοιχη υπηρεσία, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο (για παράδειγμα, όταν μια υπηρεσία έχει διακοπεί λόγω συντήρησης του συστήματος). Ενδέχεται να μην μπορείτε να ακυρώσετε αυτές τις ανακοινώσεις, οι οποίες σχετίζονται με την υπηρεσία και δεν ανήκουν σε προωθητικές ενέργειες.

Εξαιρέσεις που ισχύουν για την Πολιτική Απορρήτου

Οι υπηρεσίες μας μπορούν να περιλαμβάνουν ή να συνδέονται με κοινωνικά μέσα ή άλλες υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων και ιστοτόπων) που παρέχονται από τρίτα μέρη. Για παράδειγμα:

Όταν χρησιμοποιείτε το πλήκτρο «Κοινοποίηση» για να μοιραστείτε κάποιο περιεχόμενο με τις υπηρεσίες μας ή χρησιμοποιείτε σύνδεση από τρίτους για να συνδεθείτε στις υπηρεσίες μας. Αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να συλλέγουν τις πληροφορίες σας (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών του αρχείου καταγραφής) και ενδέχεται να τοποθετούν cookies στον υπολογιστή σας για να λειτουργούν σωστά.

Επομένως, αυτή η δήλωση ισχύει μόνο για τις πληροφορίες που εμείς συλλέγουμε και δεν ισχύει για υπηρεσίες από τρίτους ή για τους κανόνες χρήσης των τρίτων μερών και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας, που εσείς παρείχατε, από τρίτους.

Οι ανήλικοι χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας

Ενθαρρύνουμε γονείς ή κηδεμόνες να καθοδηγούν τους ανηλίκους κάτω των 18 ετών να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας. Συνιστούμε στους ανηλίκους να προτρέπουν τους γονείς τους ή τους κηδεμόνες τους να διαβάζουν αυτήν την Πολιτική Απορρήτου και να ζητούν τη συγκατάθεση και την καθοδήγηση τους πριν υποβάλουν τα προσωπικά τους στοιχεία.